Lịch sử phát triển
1993
1993

Công ty TNHH Thanh Mỹ - tiền thân của SAKOS được thành lập.

Xem thêm
2009
2009Xem thêm
2010
2010Xem thêm
2012
2012Xem thêm
2018
2018Xem thêm
2021
2021Xem thêm