Giá trị cốt lõi
Tận tâm
Tận tâm
  • Trách nhiệm: xem vấn đề của khách hàng là của mình
  • Uy tín, hậu mãi tốt
  • Thân thiện, lịch thiệp, hết mình
Xem thêm